Lars Stolt

Adjungerad professor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
lars.stolt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-6370919
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i fasta tillståndets elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09