Nils Gottfries

Professor emeritus i nationalekonomi 94 vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
Nils.Gottfries[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 2304
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudintresse är makroekonomi inclusive de mikroekonomiska grunder för makroteorin, pris- och lönedynamik på varu- och arbetsmarknaden, lönebildning och arbetslöshet, växelkurser och prissättning i en öppen ekonomi, studier av företagsdynamik med användning av mikrodata.

Kontakt: nils.gottfries@nek.uu.se, +46 73 0358 101

För mer info, se min HEMSIDA

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: macroeconomics labor economics

Filosofie doktor vid Stockholms Universitet 1985. Forskare vid Institutet för Internationell Ekonomi 1985-1994. Professor vid Uppsala Universitet 1994-. Medlem av EMU-utredningen 1995-1996. Redaktör för Scandinavian Journal of Economics 2006-2009. Se CV för ytterligare information.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nils Gottfries
Senast uppdaterad: 2021-03-09