Olof Pedersén

Professor emeritus i assyriologi 00 vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
olof.pedersen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1969
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor emeritus i assyriologi studerar de olika språk och kulturer i Mellanöstern som använde kilskrift. Hans forskning använder historiskt och arkeologiskt material integrerat med sumeriska och akkadiska (assyriska, babyloniska) texter för att se nya samband i vår världs äldsta historia. Forskningsprojekt om staden Babylon.

Jag är intresserad av en rad olika centrala aspekter av skriftlig och materiell historisk evidens från Främre Orientens äldre kulturer och samspelet mellan olika källor.

Aktuella forskningsprojekt behandlar Babylon sett i bred historisk, geografisk, miljö och kulturell kontext. De arkeologiska och textuella materialen från de tyska ock irakiska utgrävningarna används för att skapa en ny holistisk tolkning av staden. En digital modell av Babylon för alla belagda historiska perioder utvecklas med arkeologiskt, textuellt, geografiskt och hydrologiskt material med hjälp av CAD och GIS program kombinerat med inspektion på platsen.

Arkiven och biblioteken med kilskriftstexter utgrävda i Babylon har studerats. En pågående specialstudie behandlar det stora kilskriftsarkivet i Nebukadnessar II:s palats. Jag har utarbetat det grundläggande digitala inventariet för alla objekttyper för Babylon-projektet i Berlin. En katalog över de främreorientaliska fyndplatserna och deras placering på Google Earth har utvecklats och uppdateras till att bli ett av de mest använda hjälpmedlen för främreorientalisk geografi.

Tidigare forskning har dels varit inriktad på den äldsta assyriska huvudstaden Assur, dels behandlat allmänna frågor kring de äldsta arkiven och biblioteken i Främre Orienten.

Digital Modell och Topografisk Studie av Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/babylon/

Forntida främreorientaliska platsmarkeringar på Google Earth se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/earth/

Artifakterna från de tyska utgrävningarna i Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/aktuella-projekt

Rekonstruktion och publicering av arkivet i Nebukadnessars Södra Palats i Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/aktuella-projekt

För tidigare forskningsprojekt se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/tidigare-projekt/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09