Per Hansson

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
per.hansson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
070-6103230018-471 2298
Mobiltelefon:
070-6103230
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap. I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn. Hans empiri är i första hand hämtad från skolan samt Svenska kyrkan.

Akademiska meriter: FD, TK, Docent

De senaste åren har jag arbetat inom två områden: arbetsmiljö och hälsa i religiösa samfund. detta har skett i två projekt: RELIGIÖSA SAMFUND I DUST-LÄNEN: Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa (Arbets- och miljömedicin vid Universitetsjukhuset i Örebro) samt Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan. Påverkan på arbetsmiljö och hälsa (Svenska kyrkans akademikerförbund).

Det andra området jag arbetar med nu gäller tillsyn av professionella. Mitt empiriska material berör präster i Svenska kyrkan, men tillsyn förekommer i de flesta organisationer med professionella medarbetare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Hansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09