Gösta Arvastson

Professor emeritus vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
Gosta.Arvastson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, prof. i etnologi, ssk europeisk

Disputerade i Lund 1977. Tjänstgjorde som universitetslektor och forskarassistent vid Lunds och Göteborgs universitet under sjuttio- och åttiotalen. Universitetslektor vid etnologiska institutionen, Uppsala universitet 1988, befordrades till professor 2000 och lärostolsprofessor i europeisk etnologi 2004.

Forskare inom området europeisk etnologi med fokus på moderniseringsprocesser, arbetslivet i storindustriella miljöer, storstädernas framtid, socialisation, kulturmöten, kulturvetenskapliga metoder och fältarbete. Mellan 2004-2011 vetenskaplig samordnare för Forum för skolan. Initiativtagare och ledare för vetenskapliga ”joint seminars” med dåvarande North London University, University of East London, King ́s College, London och Etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet 1996-2004. Som emeritus vetenskapshistoriska studier i meteorologi.

Ledamot av redaktionsrådet för Kulturella Perspektiv, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, och arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gösta Arvastson
Senast uppdaterad: 2021-03-09