Börje Johansson

Professor i kond. mat. teori vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
borje.johansson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3623
Mobiltelefon:
070-4175452
Besöksadress:
Rum Å 13214 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09