Per Brandström

pens. Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anknutna

E-post:
Per.Brandstrom[AT-tecken]antro.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Jag har varit verksam vid institutionen som forskare och lektor sedan mitten av 1980-talet samt, under senare år, som anknuten forskare. Jag har bedrivit fältforskning i Tanzania under lång tid. Mitt nuvarande forskningsprojekt är en longitudinell studie av sungusungu rörelsen i Tanzania, en folklig självförsvarsrörelse som startade i början av 1980-talet, vars utveckling och förändringar jag med upprepade fältbesök har följt fram till nutid.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: social movements environmental issues cultural practice ethnography tanzania anthropology of development identity peace and conflict east africa

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Brandström
Senast uppdaterad: 2021-03-09