Andreas Strömbergsson

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
andreas.strombergsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3221
Mobiltelefon:
070-4250035
Besöksadress:
Rum 14134 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Personal web page: http://www.math.uu.se/~astrombe

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Recent preprints:

  1. M. Palmer, A. Strömbergsson, The Boltzmann-Grad limit of the Lorentz gas in a union of lattices.
  2. A. Strömbergsson, A. Södergren, On a mean value formula for multiple sums over a lattice and its dual.
  3. D. Kleinbock, A. Strömbergsson, S. Yu, A Measure Estimate in Geometry of Numbers and Improvements to Dirichlet's Theorem, arXiv:2108.04638.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Strömbergsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09