Elisabeth Larsson

Föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
director[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 106123 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Elisabeth.Larsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2768
Besöksadress:
Rum ÅNG 106123 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent

Larsson's main research interest is numerical methods for partial differential equations, with a specific focus on methods based on radial basis function approximation. Some of the application areas that Larsson is working in are biomechanics and finance, but she also has publications on wave propagation, atmospherical flow and quantum dynamics. A secondary area of interest is parallel algorithms and parallel programming models, where task parallel programming is the main direction.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elisabeth Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09