Pierre Fredriksson

Verkstadsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
pierre.fredriksson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3586
Mobiltelefon:
070-3724824
Besöksadress:
Rum Å:5006 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pierre Fredriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09