Ingrid I. Olsson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
ingrid.olsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2488
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Ingrid Olsson är docent i pedagogik, lektor i didaktik och fil dr i psykologi. Hennes forskning handlar främst om förskola, skola, funktionsnedsättning, inkludering, delaktighet, implementering, samverkan och ledarskap. Hon ingår i olika nationella och internationella samarbeten. Hon undervisar inom grundutbildning, masterprogram och forskarutbildning.

Akademiska meriter: FD

Ingrid Olssons forskning handlar främst om förskola, skola, funktionsnedsättning, inkludering, delaktighet, implementering, samverkan och ledarskap. Hon ingår i olika nationella och internationella samarbeten.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid I. Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09