Mattias Klintenberg

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Mattias.Klintenberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5861
Besöksadress:
Rum 13134 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09