Helena Enderskog

Forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Erkenlaboratoriet

E-post:
Helena.Enderskog[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2857
Mobiltelefon:
070-1679411
Besöksadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE
Postadress:
Norra Malmavägen 45
761 73 NORRTÄLJE

Kort presentation

Jag arbetar som forskningsassistent på Erkenlaboratoriet sedan 1994. Min utbildning är inom hydrologi / limnologi. Mina arbetsuppgifter på vårt ackrediterade laboratorium är vatten- och sedimentkemiska analyser, växt- och djurplanktonanalys samt provtagning.

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Enderskog
Senast uppdaterad: 2021-03-09