Lena Ring

Adjungerad professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
lena.ring[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
076-1453466
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD/Docent/Associate professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Ring
Senast uppdaterad: 2021-03-09