Anna Jarstad

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Anna.Jarstad[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2358
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Anna Jarstad leder det internationella forskarnätverket Varieties of Peace (varietiesofpeace.net). Hon forskar om fred och demokratisering i multietniska stater samt stater som nyligen genomlevt inbördeskrig.

Akademiska meriter: FD, docent i freds- och konfliktforskning

Nyckelord: kosovo democratization south africa afghanistan power sharing peace cyprus post-war bosnia-herzegovina new zealand

Aktuell forskning handlar om olika typer av fred, såsom territoriell fred, fred mellan etniska grupper, olika fredssnormer – enhet och mångfald – om hur man kan leva tillsammans i fred i multietniska stater. Jarstad forskar även om visuella uttryck för fred, så som fredsymboler, fotografier och illustrationer av hur människor interagerar i relationell fred, samt den konceptuella uttunning av begreppet fred som uppstått i dagens forskning. Tidigare har hon främst forskat om powersharing/consociationalism samt demokratisering efter inbördeskrig i länder såsom Sydafrika, Afghanistan, Bosnien, Kosovo, Makedonien, Cypern, Nya Zeland.

Varieties of Peace

Today’s headlines show that peace in South Africa is very different from peace in Cambodia or Sri Lanka. However, research thus far has not managed to analyze and explain the different varieties of peace that evolve after civil war. In the project Varieties of peace: a relational peace, we suggest that taking a relational approach to peace seriously is a fruitful avenue for expanding current theoretical frameworks surrounding peace as a concept as well as providing more theoretically grounded empirical work. This project focuses on describing and explaining the varieties of peace from a relational approach in countries such as Cambodia, Myanmar/Burma, South Africa and Sri Lanka. The project is funded by RJ 2020-2022. The project includes the following researchers: project leader Anna Jarstad, Elisabeth Olivius, Nilanjana Premaratna, Johanna Söderström, and Malin Åkebo. An open access book is coming out 2023: https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526168955/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Jarstad
Senast uppdaterad: 2021-03-09