Christer Karlsson

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Christer.Karlsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3343
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Teatrum, G:a Torget 2 vån.3

Kort presentation


Christer Karlsson är sedan 2016 professor i statskunskap. Han disputerade 2001 på Democracy, Legitimacy and the European Union. Hans forskning har handlat om demokrati, författningspolitik och internationell klimatpolitik, med ett empiriskt fokus på EU. Hans arbeten återfinns i tidskrifter som Global Environmental Politics, Journal of Common Market Studies och Journal of European Public Policy. Han leder för närvarande projektet "The Paradox of Political Opposition in Multilevel Europe".

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: climate change democratic theory constitutional law political opposition

Pågående och avslutade forskningsprojekt:

The Paradox of Political Opposition in Multilevel Europe: Examining Plenary Debates in Thirteen Parliaments, finansierat av Vetenskapsrådet (2019-2022)

Searching for Opposition in European Union Affairs, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (2015-2019)

Constitutional Amendment or Constitutional Alteration?, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (2010-2013)

Clipore (Climate Policy Research), finansierat av MISTRA (2007-2010)

The Mechanisms of Democracy, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (2002-2006)

Reform strategies for the European Union, funded by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation (2002-2006)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christer Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09