Carina Lindgren

Ekonom vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
carina.lindgren[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 4665
Mobiltelefon:
073-4697259
Besöksadress:
Rum ÅNG 91404 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Ekonom vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

Telefon:
018-471 4665
Mobiltelefon:
073-4697259
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Lindgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09