Richard Brenner

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
richard.brenner[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7616073-4697615
Besöksadress:
Rum 82409 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Prefekt vid Institutionen för fysik och astronomi

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskar vid CERN-laboratoriet i Geneve med ATLAS-detektorn vid Large Hadron Collider (LHC). Utvecklar instrumentering och realtid databehandling för detektering av t.ex. spår från mörk materia som kan skapas i partikelkollisioner. En central roll i detta spelar samspelet mellan signaler från halvledardetektorer och databehandling med maskininlärda system.

Arbetar vid sidan av min forskning även med forskningsinfrastrukturfrågor lokalt, nationellt och internationellt.

Akademiska meriter: professor

Nyckelord: big data forskningsinfrastruktur instrumentering partikelfysik maskininlärning strålhärdighet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Richard Brenner
Senast uppdaterad: 2021-03-09