David Kronlid

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
david.kronlid[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2445
Mobiltelefon:
070-4954339
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Docent i Etik och lektor i didaktik med intresse för miljöetisk forskning, mobilitet, klimaträttvisa och utbildning och hållbar utveckling.

David är knuten till CSD Uppsala - Cemus och är vetenskaplig ledare vid SWEDESD. Han är också en av grundarna av IRESD (Institutet för utbildning och hållbar utveckling), TRUST (Högre seminariet i hållbar utveckling vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom GRESD (the Graduate school in Education and Sustainable Development).

Akademiska meriter: TD, FK

Nyckelord: education for sustainable development sustainable development environmental ethics climate change justice value education moral education ethics

För tillfället leder jag ett VR-finansierat forskningsprojekt Undervisning och lärande av praktisk kunskap (2014-17) och är medsökande i det VR-finansierade Energi och rättvisa - en etisk analys av svensk energipolitik, baserad på "the Capability Approach" (2014-17).

Hållbar utveckling väcker etiska frågor av central betydelse för forskning om utbildning och lärande, klimatfrågan, samhällens och individers mobilitet och miljövård. Miljörättvisa, utbildning för hållbar utveckling, klimaträttvisa, mobilitet som en mänsklig grundläggande möjlighet och miljöetiska principer och relationer bidrar till utvecklingen av etisk teori och dess tillämpning.

Min forskning utforskar etisk teori och olika tillämpningsområden. Med hjälp av befintliga och delvis nya etiska begreppsapparater försöker jag förstå och problematisera den moraliska dimensionen av människors relationer till varandra och till naturen i ljuset av olika praktiska teman.

Jag fokuserar bland annat på hur vi kan förstå klimaträttvisa i termer av grundläggande möjligheter eller positiva friheter som lärande, mobilitet, lek och hälsa. På vilka sätt påverkas dessa av direkta och indirekta klimatförändringar? En annan samhällsrelevant fråga är hur de sätt varpå vi rör oss genom landskapen påverkar våra natursyner och moraliska ställningstaganden; är vi närmre naturen då vi vandrar i fjällen, rör oss på Nairobis gator eller spränger fram genom luftrummet på väg till en annan kontinent?

Utbildning är en av samhällets viktigaste frågor och förhållandet mellan demokratiska värden, lärande och en hållbar samhällsutveckling bör därför problematiseras. För att förstå värderingarnas funktion i lärandeprocesser bör kunna förklara lärandeprocessernas innehåll och förutsättningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Kronlid
Senast uppdaterad: 2021-03-09