Stefan Eriksson

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
stefan.eriksson[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6198
Mobiltelefon:
073-4697626
Besöksadress:
Rum A11:111b BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Rådgivare vid Rektorsråd

Mobiltelefon:
073-4697626

Kort presentation

Stefan Eriksson arbetar med forskningsetik vid Uppsala universitet. Särskilda intressen utgör hur vetenskapen bör regleras, informerat samtycke och autonomi, samt god forskningssed och publiceringsetik.

Akademiska meriter: Docent/ThD, Associate Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09