Minna Gräns

Professor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Minna.Grans[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7663
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor i allmän rättslära vid Juridiska institutionen

f. 1963
Juris kandidat (Åbo 1990)
Legum Magister (Tübingen 1991)
Juris licentiat (Helsingfors 1991)
Juris doktor (Uppsala 1995)
Professor i allmän rättslära (Uppsala 2014)

Akademiska meriter: JD, docent

Interna Uppdrag

Studierektor för forskning och forskarutbildning (2000-2006)
Ställföreträdande prefekt (2001-2006)
Ledamot i forskningsutskottet (2011-2014)
Ledamot i redaktionen för Acta Universtitatis Uppsaliensis tillika nämnden för Vilhelm Ekmans stiftelse, 2009-

Externa Uppdrag

Ordinarie ledamot i Etikprövningsnämnden, Uppsala region.

Internationella Uppdrag och erfarenheter

Legum Magister examen vid Karl-Eberhards-Universität zu Tübingen, 1991
Forskningsvistelse vid Minnesota Law School 1993
Tf assistent i allmän rättslära och jämförande rätt vid Helsingfors universitet, 1990 och 1995-96
Docent i allmän rättslära vid Helsingfors universitet, 1996
Gästprofessor vid Minnesota Law School, Minneapolis, USA, jan-juni 2015

Intresseområden

Rättsfilosofi, rättsteori, rättsligt beslutsfattande i teori och praxis, bevisvärdering, lagtolkningsmetoder i teori och praktiskt rättsligt beslutsfattande, rätt och psykologi, allmän beslutsteori, kognitionspsykologiska besluts- och bedömningsteorier tillämpade i rättsliga sammanhang, begränsad rationalitet och olika former av bias vid rättsligt beslutsfattande.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Minna Gräns
Senast uppdaterad: 2021-03-09