Liliana Mitrache

Universitetslektor i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
liliana.mitrache[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Liliana Mitrache
Senast uppdaterad: 2021-03-09