Susanna von der Pahlen

Lokalcontroller vid Campus Engelska parken

E-post:
susanna.pahlen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3506
Fax:
018-471 3480
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Lokalcontroller vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Engelska parken

E-post:
susanna.pahlen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3506
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som Intendent och Ekonomisamordnare vid Engelska parken.

Mitt huvudfokus inom enheten är att driva den operativa verksamheten.
Jag arbetar med frågor som rör den dagliga driften och servicen ut mot anställda och studenter.
Min viktigaste roll i detta arbete är att fungera som kontaktperson mellan kärnverksamheten och Intendenturen/Gemensam Service.
Jag ägnar också en avsevärd del av min arbetstid till budget, uppföljning och bokslut för campusområdets gemensamma ekonomi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanna von der Pahlen
Senast uppdaterad: 2021-03-09