Kerstin Ståhlberg

Ekonom vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Administration

E-post:
kerstin.stahlberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6079
Besöksadress:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med gemensam institutionsekonomi och med budget och ekonomi för ett antal utbildningsprogram och forskargrupper på institutionen:

Utbildningsprogrammen till Läkare, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Barnmorska, Logoped och Biomedicinsk analytiker.

Forskargrupperna i Barnonkologi, Barnendokrinologi, Neonatologi perinatologi och barnkardiologi, Pediatrisk inflammationsforskning, Socialpediatrik, Barnneurologi och Barnkirurgi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09