Kerstin Rydbeck

Professor vid Institutionen för ABM

E-post:
Kerstin.Rydbeck[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 7978
Mobiltelefon:
070-6834549
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Fil dr i litteraturvetenskap (1995) på en avhandling med litteratursociologisk inriktning. Senare forskning bl.a. om genusaspekter av folkbildningen, forskningscirklar som metod för evidensbaserad biblioteks- och informationsvetenskaplig praktik, folkbibliotekshistoria, socialt läsande och ABM. Ett pågående projekt behandlar nutida läsargemenskaper.

Akademiska meriter: professor i biblioteks- o informationsvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kerstin Rydbeck
Senast uppdaterad: 2021-03-09