Martin Holmberg

Studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
johan.martin.holmberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1068
Mobiltelefon:
070-4250543
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Studievägledare för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Lika villkorssamordnare för studenter vid Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet

Akademiska meriter: TD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Holmberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09