Lars Burman

Överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Biblioteksledning

E-post:
lars.burman[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3910
Mobiltelefon:
070-4250369
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Professor i litteraturvetenskap (Tjänstledig) vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Lars.Burman[AT-tecken]littvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250369
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tjänstledig:
2012-09-01 -

Kort presentation

Överbibliotekarien leder Uppsala universitetsbibliotek med nästan 200 anställda och en omsättning på ungefär 300 MKr. Arbetet är mångskiftande och innebär åtskilliga nationella och internationella kontakter. Läs mer om UUB på http://www.ub.uu.se/

Min aktuella forskning ägnas främst litteratur- och utbildningshistoria samt textkritisk utgivning. Jag har också publicerat mig kring biblioteksutveckling.

Akademiska meriter: FD

 • Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek från 1 september 2012
 • Ledamot av LIBER:s styrelse från 2018
 • Ledamot av SVT:s styrelse 2009-2017
 • Inspektor Värmlands nation från 2004
 • Prefekt Litteraturvetenskapliga institutionen 2004-2010
 • Ledamot i KVSU, KHVSU och Kungl. Vetenskaps-Societeten (Uppsala)
 • Livstidsmedlem Clare Hall (Cambridge)
 • Rektorsråd Uppsala universitet 2003-2012
 • Professor i litteraturvetenskap från 2001
 • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 1990
 • Gift med docenten och författaren Carina Burman 1983. Tre gemensamma barn

Pågående forskning

Kollektivbiografi över Petrus Lagerlöf, Olof Hermelin, Torsten Rudeen och Gunno Dahlstierna. Monografi

"Svensk tillfällesdiktning i 1600- och 1700-talens akademiska dissertationer" Uppsats

"Almqvists läroböcker" Textutgåvor för C.J.L. Almqvists Samlade verk.

“Svenska petrarkister på 1600- och 1700-talen” Uppsats

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Burman
Senast uppdaterad: 2021-03-09