Lars Burman

Överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Biblioteksledning

E-post:
lars.burman[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3910
Mobiltelefon:
070-4250369
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Professor i litteraturvetenskap (Tjänstledig) vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Lars.Burman[AT-tecken]littvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250369
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tjänstledig:
2012-09-01 -

Kort presentation

Överbibliotekarien leder Uppsala universitetsbibliotek med närmare 200 anställda och en omsättning på ungefär 300 MKr. Arbetet är mångskiftande och innebär åtskilliga nationella och internationella kontakter. Läs mer om UUB på http://www.ub.uu.se/

Min aktuella forskning ägnas främst litteratur- och utbildningshistoria samt textkritisk utgivning. Jag har också publicerat mig kring biblioteksutveckling.

Akademiska meriter: FD

 • Överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 1 september 2012--31 juli 2024
 • Ledamot av LIBER:s styrelse från 2018-2024
 • Ledamot av SVT:s styrelse 2009-2017
 • Inspektor Värmlands nation från 2004-2024
 • Prefekt Litteraturvetenskapliga institutionen 2004-2010
 • Ledamot i KVSU, KHVSU och Kungl. Vetenskaps-Societeten (Uppsala)
 • Livstidsmedlem Clare Hall (Cambridge)
 • Rektorsråd Uppsala universitet 2003-2012
 • Professor i litteraturvetenskap från 2001
 • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 1990
 • Gift med docenten och författaren Carina Burman 1983. Tre gemensamma barn

Pågående forskning

Johan Risell: Samlade dikter. Textkritisk utgåva. Utkommer februari /mars 2024

Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler. Uppsats inom HumSam-programmet Demokrati och högre utbildning.

Kollektivbiografi över den tidigmoderna Uppsalastudenten. Monografi.

"Almqvists läroböcker" Textutgåvor för C.J.L. Almqvists Samlade verk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Burman
Senast uppdaterad: 2021-03-09