Anna Williams

Professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Anna.Williams[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2961
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Akademiska meriter: FD

Kort CV

Anna Williams (f. 1957), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Ämneslärarexamen 1981; fil. dr 1992; docent i litteraturvetenskap 1997, allt vid Uppsala universitet; post doc-vistelse vid University of California, Berkeley 1997/98; forskarassistent i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning vid Göteborgs universitet 1998-2000; vik. universitetslektor 1992-1997, 2000-2003 och universitetslektor 2003–2004 vid Uppsala universitet; professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2004. Professor II vid Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen 2008-2011. Redaktör för Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 2002–2007. Medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle sedan 2002 och i redaktionsrådet för Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning sedan 2011. Vice ordf. i Vilhelm Moberg-Sällskapet 2005-2017. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Ledamot av Samfundet De Nio.

Pågående forskning

Contested Motherhood in Autobiographical Writing: Rachel Cusk and Sheila Heti (med Margaretha Fahlgren, artikel)

Motherhood and Mothering in Literature and Life Writing (eds. Margaretha Fahlgren, Helena Wahlström Henriksson & Anna Williams); antologi, utkommer januari 2023

På egen hand. Mellankrigstidens litterära solomammor (artikel)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09