Ewa Wäckelgård

Affilierad Professor i fasta tillståndets fysik, ssk solenergitillämpningar, affilierad vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
eva.wackelgard[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: FD, professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09