Jenny Gustafson Backman

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
jenny.backman[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 2715
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag heter Jenny Backman och är lärare och forskare inom redovisning och ekonomistyrning vid företagsekonomiska institutionen. Jag undervisar på alla nivåer inom redovisning och ekonomistyrning och jag forskar framförallt inom områdena ekonomisk psykologi samt didaktik inom ekonomiska ämnen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Gustafson Backman
Senast uppdaterad: 2021-03-09