Ing-Marie Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
ing-marie.larsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Universitetslektor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Arbetar i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård och övergripande i inriktningarna. Jag har en förenad anställning på Akademiska sjukhuset där jag arbetar på Centralintensiven.

Tillhör forskargruppen Anestesiologi och intensivvård. Forskningsområden är hjärtstopp, COVID-19, post-iva, sepsis och närstående.

Akademiska meriter: RN, PhD, CCN

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ing-Marie Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09