Johan Isaksson

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
johan.isaksson[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Psykolog och forskare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Akademiska meriter: Psykolog

Jag forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Fokus för min forskning är orsaker till psykisk ohälsa och psykologisk behandling. Pågående projekt handlar om att identifiera biomarkörer vid psykiatrisk problematik, utforma och bedöma gruppbehandling för ungdomar med ADHD, samt undersöka betydelsen av känsloreglering för psykiatriska symtom.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Isaksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09