Klara Goedecke

Forskare vid Centrum för genusvetenskap

Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Jag disputerade 2018 på en avhandling om mäns vänskaper i en samtida svensk kontext. Mina forskningsintressen innefattar män, maskuliniteter, homosocialitet och emotioner, samt frågor som rör konstruktioner av svenskhet, jämställdhet och postfeminism.

Jag arbetar som lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Jag disputerade våren 2018 på avhandlingen Other Guys Don't Hang Out Like This. Gendered Friendship Politics among Swedish, Middle-class Men, om vänskapsrelationer mellan män i en svensk kontext. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag meningsskapanden kring vänskapsrelationer mellan män, idéer om intimitet som används för att ge mening åt vänskapsrelationerna, men
också hur makt, privilegier, sårbarhet, homoerotik och homofobi hanterades.

Jag undervisar i Genusvetenskap på Centrum för genusvetenskap i Uppsala, för närvarande på kurserna Genusvetenskap A, B och C samt på masterkurserna Masculinities och Identitet, politik, praktik.

https://uppsala.academia.edu/KlaraGoedecke

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09