Ingrid Ogenhall

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för media

E-post:
ingrid.ogenhall[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 2408
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fil mag Biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet 2002.

--------------------------------------------------------------------

Arbetar med förvärv och katalogisering på Blåsenhusbiblioteket, ansvarig för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Med i Utvecklingsgruppen för katalogisering, Utvecklingsgruppen för fysiska samlingar, Arbetsgruppen för plikt samt Ämnesgruppen för förvärv inom SAM.

Tillhör Avdelningen för Media.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09