Maria Bergström

Universitetslektor i europarätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Maria.Bergstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2611
Mobiltelefon:
070-4250723
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Maria Bergström är docent i Europarätt vid den juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hon disputerade år 2003 vid det Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens, Italien. Marias forskningsintressen berör kompetensfrågor, ändrade gränser mellan det privata och det offentliga samt förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt inom ramen för konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt.

Nyckelord: eu criminal law eu criminal law cooperation eu charter fundamental rights anti money laundering multi-agency cooperation fragmentation and integration methods of interpretation methods of integration european investigation order mutual legal assistance electronic data mutual recognition rule of law

DELTAGANDE I EXTERFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, Mould EIO Review, MEIOR, Katholieke Universiteit Leuven, 2022-2024

A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market, RSCAS, 2020-2021

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, CrossJustice - Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation, University of Bologna and the Centre for Judicial Cooperation, RSCAS, 2020-2021

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, e-Nact, Det Europeiska universitetsinstitutet, EUI, Advisory Board Member 2017-2019

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, JUD-IT – Judicial Cooperation in Criminal Matters and Electronic IT Data in the EU: Ensuring Efficient Cross-Border Co-operation and Mutual Trust – Projektledning: Centre for European Policy Studies, CEPS, Partner 2017-2019

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap, ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS – Projektledning: Det Europeiska universitetsinstitutet, EUI, Partner 2015-2017

Europeiska Kommissionen – GD Rättsliga frågor, Programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap, Charterclick! – Ett användarvänligt verktyg för att identifiera överträdelser som faller inom tillämpningsområdet för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Projektledning: Florens universitet, Medverkande institution 2015-2017

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Bergström
Senast uppdaterad: 2021-03-09