Emanuel Rubensson

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
emanuel.rubensson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2981
Besöksadress:
Rum ÅNG 106127 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research interests include theory and numerical methods for matrix functions and parallel programming models. I became interested in matrix functions when I was working on numerical methods used in computational chemistry, and some of my most important contributions are in this area. As a teacher, I have worked with feedback aimed at supporting self-regulated learning. I am currently the Head of the Division of Scientific Computing.

Akademiska meriter: Docent, excellent lärare

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • Chunks and Tasks, programming model, interface, and runtime libraries for parallelization of algorithms with dynamic work and data, see http://www.chunks-and-tasks.org.
  • Ergo, algorithms, methods, and software for large-scale electronic structure calculations, see http://www.ergoscf.org.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emanuel Rubensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09