Johan Gille

Universitetslektor i spanska, forskare i spanska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
Johan.Gille[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1067
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i romanska språk. Forskning inriktad på talad interaktion, särskilt med avseende på argumentationsmönster, men också diskursmarkörer. Arbetar även inom historisk lingvistik och filologi, bl a med en edition av 1300-talstexten Grant Crónica de Espanya.

Undervisar på språkfärdighetsinriktade eller språkvetenskapliga kurser på Spanska A-D, samt handleder examensarbeten och doktorsavhandlingar.

Prefekt vid Institutionen för moderna språk 2015-2019.

Akademiska meriter: docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Gille
Senast uppdaterad: 2021-03-09