Håkan Hytteborn

pens. Gästprofessor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
hakan.hytteborn[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är inriktad mot dynamik i framför allt skogsekosystem och trädgränsdynamik. Ett annat forskningsområde har varit växt-, djurinteraktioner i tropiska ekosystem. Jag är pensionär, men fortsätter med forskning.

Orchid ID: 0000-0002-1695-7347

Akademiska meriter: Professor

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I started my studies in Chemistry, Zoology, Genetics and Botany at Uppsala University in 1960. I took my PhD in 1975 at this Department, ([Växtbiologiska institutionen] at that time called Department of Plant Ecology) and held a position as Associate professor between 1975 and 1992. In 1992 I became professor in Plant ecology at the University in Trondheim, later called Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Norway. In 2008, at age 70 years, I retired. I am now visiting professor at my old Department at Uppsala university, Department of Ecology and Genetics, Plant ecology and evolution.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Hytteborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09