Håkan Hytteborn

pens. Gästprofessor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
hakan.hytteborn[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är inriktad mot dynamik i framför allt skogsekosystem, trädgränsdynamik. Ett annat forskningsområde har varit växt-, djurinteraktioner i tropiska ekosystem. Jag är pensionär, men fortsätter med forskning.

Orchid ID: 0000-0002-1695-7347

Akademiska meriter: Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Hytteborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09