Mats Martinell

Universitetslektor Verksamhetsföreträdare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
mats.martinell[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
072-2051796
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är distriktsläkare och arbetar som lektor i allmänmedicin. En del av denna tjänst är att bygga upp akademiska vårdcentraler i Region Uppsala. Sedan våren 2020 är jag medicinskt ledningsansvarig för Region Uppsalas Provtagningsenhet.

2019 delegat i elektorförsamlingen

2020 delegat i läkarprogrammets programkommitté

Akademiska meriter: Leg. läkare

Nyckelord: type 2 diabetes epidemiology diabetes mellitus covid-19

Min forskning handlar om att underlätta en skräddarsydd diabetesbehandling. Sedan 2012 är jag projektledare för diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Uppsala län (ANDiU).

Sedan 2019 är jag ansvarig forskare för Uppsala delen av DEMAND som är ett samarbete mellan Umeå universitet. I detta projekt studeras om en sammansatt intervention med medelhavskost, high intensity interval training och intensifierad diabetesbehandling kan motverka progression av lindrig kognitiv störning till demens hos äldre med typ 2 diabetes.

Sedan 2020 bihandledare åt Jessica Rosman (Utvärdering av en skriftlig individuell behandlingsplan för patienter med diabetes typ 2 inom primärvården)

Under 2020 har jag kompletterat min forskning med studier om covid-19 och som ansvarig forskare för projektet CRUSH Covid.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Martinell
Senast uppdaterad: 2021-03-09