Helena Fabian

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
helena.fabian[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6645
Mobiltelefon:
073-4697152
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent och specialistsjuksköterska inom distrikt. Min avhandling på Karolinska Institutet handlade om föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovård i Sverige och den visade ett behov av evidensbaserade metoder. Som forskare har jag utvärderat införandet av strukturerade formulär om barns psykiska hälsa på BVC och ett manualbaserat föräldrastöd till föräldrar med barn 0-5 år. Jag undervisar främst blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inriktning distrikt.

Video presentation

Akademiska meriter: Med dr, leg sjuksköterska

Jag började arbeta som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset inom medicin och hjärtsjukvård. Mina doktorandstudier ledde mig in på föräldrastöd till föräldrar med små barn och jag har studerat den föräldrautbildning som ges inom mödra- och barnhälsovård och varit projektledare i en utvärdering av det manualbaserade föräldrastödsprogrammet Triple P som erbjuds föräldrar med förskolebarn. I forskargruppen CHAP har jag tillsammans med andra forskare utvärderat och implementerat metoder att upptäcka psykisk ohälsa och kommunikationsproblem hos små barn inom barnhälsovården på BVC i Uppsala län. Sedan 2020 är jag universitetslektor på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. På sjuksköterskeprogrammet är jag bland annat ansvarig för kursmomenten i förbättringskunskap för kvalitetsutveckling.

Sedan 2011 har jag min forskning i forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting.

I CHAP var jag projektledare i studien Fokus Barn och Föräldrar under 2013-2017.

Sedan 2020 har jag i mitt lektorat en förenad befattning i Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Där bedriver vi bland annat studier om föräldrars upplevelser av vård och föräldraskap under covid-19-pandemin.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Fabian
Senast uppdaterad: 2021-03-09