Seidon Alsaody

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
seidon.alsaody[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3183
Besöksadress:
Rum ÅNG 74111 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning ligger i gränsområdet mellan algebra och (algebraisk) geometri och behandlar olika aspekter av algebraiska grupper, såsom exceptionella grupper, ickeassociativa algebror och deras symmetrier, samt Liebialgebror relaterade till kvantgrupper.

Jag började undervisa 2006 och har sedan dess undervisat naturvetare och ingenjörer i matematik i Uppsala, Göteborg och Kanada.

En fullständig förteckning över mina publikationer och forsknings- och undervisningsaktiviteter finns i mitt CV.

  • Född 1986
  • Studerade fysik och matematik vid Uppsala universitet (2005-2010)
  • Disputerade i matematik vid Uppsala universitet (2015)
  • Arbetade som gästlärare vid Göteborgs universitet (2015-2016)
  • Innehade en postdoc vid Institut Camille Jordan, Frankrike (2016-2018), med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och en postdoc vid University of Alberta, Kanada (2018-2020), delvis med medel från PIMS.
  • Universitetslektor vid Uppsala universitet sedan augusti 2020.
  • Mottagare av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris för år 2020.
  • Mottagare av det pedagogiska priset för år 2021 inom området matematik, naturvetenskap och teknik, utsedd av Rektor vid Uppsala universitet.
  • Medlem av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR) sedan 2022.
  • Antagen som excellent lärare vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (2022).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Seidon Alsaody
Senast uppdaterad: 2021-03-09