Pasan Hettiarachchi

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
pasan.hettiarachchi[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
076-0729577
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
pasan.hettiarachichi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5837
Mobiltelefon:
076-0729577
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PH is an experimental physicist with a PhD in physics of electrical discharges. Currently he works as a principal research engineer at the division of Occupational and Environmental Medicine. His primary research area is Ergonomics. He is specialised in algorithm development related to physical activity, sedentary behaviour, sleep, physical load, body postures, etc.. PH is the author or co-author of around 50 scientific papers published in peer-reviewed journals and conference proceedings.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pasan Hettiarachchi
Senast uppdaterad: 2021-03-09