Andreas Digre

Kort presentation

Hej och välkommen!

Andreas här, jag är doktor inom medicin och är för närvarande forskare på Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, där jag inom Human Protein Atlas-projektet studerar cell- och vävnadsspecifika uttrycksmönster i stor skala med hjälp av olika omikmetoder. Under mina doktorandstudier undersökte jag och mina kollegor bakomliggande faktorer till att man utvecklar autoimmuna sjukdomen ledgångsreumatism och olika amyloidsjukdomar.

Nyckelord: systems biology histology outreach activities microscopy antibody-based proteomics antibody validation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Digre
Senast uppdaterad: 2021-03-09