Oskar Eriksson

Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Vaskulärbiologi; Forskargrupp Bo Nilsson

E-post:
oskar.eriksson[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

MD, PhD

Docent i experimentell klinisk immunologi

ST-läkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin

2013 Läkarexamen Uppsala universitet

2015 Doktorsexamen Uppsala universitet

2016-2018 Post doc finansierad av Vetenskapsrådet, Harvard Medical School, Boston, USA

2019-2022 AT-läkare, Akademiska sjukhuset

2022- ST-läkare, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset

2022 Docent i experimentell klinisk immunologi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oskar Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09