Martin Cernvall

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
martin.cernvall[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är psykolog och psykoterapeut samt specialist i psykologisk behandling. Min avhandling 2014 fokuserade på studier av stress hos föräldrar till barn med cancersjukdom. Därefter har jag fortsatt forskning som post-doktor inom stress och PTSD. Sedan 2016 även kliniskt verksam som psykolog på Psykosmottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset och är inblandad i forskning rörande kognitiv funktion och negativa symptom vid schizofreni.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Cernvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09