Martin Cernvall

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
martin.cernvall[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2106
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
martin.cernvall[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Psykolog och psykoterapeut samt specialist i psykologisk behandling. Min avhandling 2014 fokuserade på studier av stress hos föräldrar till barn med cancersjukdom. Därefter fortsatt forskning som post-doktor inom stress och PTSD. Sedan 2016 även kliniskt verksam som psykolog på Psykosmottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset och är verksam i forskning rörande kognitiv funktion och negativa symptom vid schizofreni. Sedan 2023 anställd som universitetslektor i klinisk psykologi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Cernvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09