Martin Cernvall

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
martin.cernvall[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad psykolog vars avhandling 2014 fokuserade på studier av föräldrar till barn med cancersjukdom. Därefter fortsatt forskning som post-doktor inom detta område. Sedan 2016 även kliniskt verksam som psykolog på Psykosmottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset och intresserad av forskning rörande psykologiska faktorer relaterade till så kallade negativa symptom vid schizofreni och funktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Cernvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09