Taha Ahmed

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
taha.ahmed[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7321
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Taha Ahmed
Senast uppdaterad: 2021-03-09