Bengt Domeij

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
bengt.domeij[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7692
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar huvudsakligen om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Patent spelar en stor roll, men också licensieringsmöjligheter och regler kring företagshemligheter. Jag har även fokuserat på hur villkor i anställningsavtal, särskilt konkurrensklausuler, kan begränsa spridning av ny teknik. Se närmare detaljerat CV med publikationslista.

Född 1967

Jur. dr 1998

Docent 1999

Professor Uppsala Universitet sedan 2010

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bengt Domeij
Senast uppdaterad: 2021-03-09