Stefan Leupold

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
stefan.leupold[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3441
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The research of my theory group is focused on the strong interaction, one of the four known fundamental forces. We contribute to high-precision standard-model calculations with the aim to search for differences between nature and our theoretical description of it. In addition, we want to gain a better quantitative understanding how quarks form composite objects, the hadrons.
For more details see also the presentation of my research group.

You can find me at Ångström office 12136.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Leupold
Senast uppdaterad: 2021-03-09