Jenny Björkegård

Kursadministratör vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
jenny.bjorkegard[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1222
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Kursadministratör för grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning
Funktionshindersamordnare på institutionen
Webbplatsansvarig

Nyckelord: infoglue selma diva timeedit ladok wpa funktionsnedsättning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Björkegård
Senast uppdaterad: 2021-03-09