Andreas Jalstrand

Tekniker vid Blåsenhus, Intendenturen i Blåsenhus

E-post:
andreas.jalstrand[AT-tecken]blasenhus.uu.se
Telefon:
018-471 2448
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Tekniker

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09